PZI rekonstrukcija regionalne ceste R3-633/1099 Bitnje-Jereka, od km 0,050 do km 1,850