Rekonstrukcija ceste R3-625/1061 Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700