Sanacija plazu in nasipne brežine »Lajše« na državni cesti R3-635/1122 Kropa – Rudno od km 8,953 do km 9,116