Izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem (zaledne/obcestne) R3-705/1432 Ruše–Puščava od km 5,771 dkm 6,027 (Falske pečine)