Izdelava IZP in PZI ureditve glavne ceste G1-2/1313 Ormož - Središče ob Dravi, od km 1+500 do km 3+700 (Loperšice)