Razširitve hodnikov mostu čez Savinjo CE0010 in na podvozu JP pri Šempetru in izgradnja hodnikov ob R2-447/0288 med km 0,070 in km 0,400