Zaščita ceste pred padajočim kamenjem na odseku G2-108/1184 Zagorje-Trbovlje od km 0,000 do km 0,740 (nivo ukrepa 2)