Izvedba krožnega križišča Urgenca v Trbovljah na R1-221/1220 v km 2+300 z JP 923711