Nadomestna gradnja mostu (MB0291) čez Cerkovnik v Vuzenici na cesti R3-702/2704 v km 7,000