Ureditev trikrakega križišča in para avtobusnih postajališč AP Dovže, na državni cesti G1-4, odsek 1259 Sl. Gradec-Zg. Dolič, km 6.990do km 7.318