Rekonstrukcija nadvoza (LJ0143) v Brinju na G2-108/1181 v km 1,380