Preplastitev vozišča ceste G1-4, odsek 1259 Slovenj Gradec -Gornji Dolič od km 4,080 do km 6,600