Digitalizacija investicijsko-tehnične dokumentacije cestne in železniške infrastrukture ter dokumentarnega gradiva stalne zbirke