Ureditev R1-235/0317 Radenci - Petanjci od km 0+000 do km 0+690, vključno z rekonstrukcijo obstoječega AP