Sanac.voz.na R1-210/1110 Škofja Loka-Gorenja vas,od 1.985-2.592, 2.690-3.362, 3.424-3.875, 4.270-5.425, 6.695-7.170, 7.458-8.510, 9.390-9.980