Ureditev DKP v Savinjski regiji: Ureditev DKP R28 – odsek Podsreda - Železno