Rekonstrukcija podvoza KP5029 v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste R2-404/1397 na območju podvoza v km 8,670