Ureditev regionalne ceste R1-232/1314, od km 3+600 do km 5+350, skozi Šalovce