Izdelava ŠV/PIZ v postopku priprave region.prostor.načrta za območje ureditve navezave Zasavja na AC; Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik G2-108