Sanacija Plazu "Žička kartuzija" na cesti R3-686/1279 Žiče – Dramlje od km 7,205 do km 7.315