Rekonstrukcija ceste R3-696/6904 Slovenj Gradec – Mislinjska Dobrava, od km 1+600 do km 3+610 (Podgorje – Rogina)