Obnova vozišča, cesta RT-924/ 3559 Podlom – Kranjski Rak - Luče, od km 8,190 – 8,630; 12,000 – 12,540; 13,300 – 14,100.