Nadomestna gradnja mostu čez Oplotnišnico MB0141 in rekonstr. ceste na R3-700/1272;km 6,478 do 6,544 z navezavo na most ter ureditev struge vodotoka