Sanacija plazu Movže na cesti G1-4/1259 Slovenj Gradec - Gornji Dolič od km 12,130 do 12,200