Sanacije in rekonstrukcije šestih nadvozov: KR0054, KR0056, KR0060, KR0062, KR0065 in KR0067 na G2-101/0232 Ljubelj-Tržič