Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju ob državni cesti R3-633/1098 Jereka – Jezero v km 3,220