Izvedba zadrževalnih objektov v strugi hudournika, v zaledju državne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid v km 16.950