DGD in PZI rekonstrukcije G2-102/1038 Bača – Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 7.455