Rekonstrukcija mostov čez Savo Dolinko v Tabrah in Belci na DKS D2