Izdelava IZP in PZI ureditve ceste R3-692/6223 Borl –Cirkulane – Meje, od km 2+900 do km 5+700