Izgradnja kolesarske poti ob R3-726-/1321 Renkovci-Črenšovci od km 0+120 do km 0+605 in razširitev obstoječe kolesarske poti od km 0+615 do km 0+780