Ureditev ceste R2-448/1197 Veliki Gaber od km 2,015 do km 3,465 (Grm-Pluska)