Izdelava IZP in PZI ureditve ceste R3-715/5645 Murska Sobota – Skakovci od km 0+640 do km 1+280 in od 1+600 do km 2+900 skozi naselje Markišavci