Obnova vozišča na cesti R3-686/1279 Žiče-Dramlje, od km 0,500-1,300 in 3,248-3,838 in na cesti R3-688/1418 Žiče od km 0,280-0,550