Izvedba zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem na odseku R2-428/ 1250 Luče-S.Logar od km 3.655 do km 3.670 in od km 11.485 do km 12.273