Rekonstrukcija ceste R3-664/2501,od km21+225 do km21+555 - Šmihelska cesta v Novem mestu od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu