Ureditev križišča Videm na G2-108, odsek 1181 Šentjakob – Ribče, v km 3,670