Preplastitev regionalne ceste R3-679, odsek 3909 Breg-Sevnica-Brestanica od km 13,200 do km 14,400