Gradnja mostu čez potok Ločica v Gorici pri Slivnici CE5052 na R2-423/1281 v km 2,067