Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje železniške proge na odsekih Kranj – Podnart in Podnart – Lesce Bled, s TSI in nacionalnimi predpisi