Izdelava idejne zasnove in izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške postaje Jesenice