Izdelava strokovnih podlag okoljskega poročila, DPN in investicijske zasnove za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Jesenice-d.m. v koridorju obstoječe proge