Nadomestna gradnja mostu (PT0169) čez Grajeno pri Ptuju na cesti R3-710/1292 v km  22,355