Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče od km 6,140 do km 8,500 3. in 4. faza