PZI za protihrupne ograje predvidene v Študiji obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov v skladu z OP HRUP – sklop »A« DRSI.