Rekonstrukcija mostu čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116) na G1-4/1258 v km 8,550