Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100) preko železniške proge v Lescah na R1-209/1088 v km 0,100