Rekonstrukcija državne ceste R1-219/1237 Poljčane - Podplat od km 1,760 do km 2,160 v dolžini 400 m pri kamnolomu Poljčane