Postavitev dodatnih elementov za usmerjanje, opozarjanje in zaščito motoristov na DC R2-427/1351 »Marija Reka«