PZI ureditve cest R3-716/5637 Lemerje – Grad od km 0+000 do km 0+700 in R3-715/5645 Murska Sobota – Skakovci od km 7+970 do km 10+300